Kommunikationspolitik

Målgruppe

Målgruppen for kommunikationspolitikken er todelt.


Intern: Klubbens medlemmer, trænere, ledere, forældre, forældreforening og SGI’s håndbolds venner

Ekstern: lokalbefolkning, sponsorer og eksterne samarbejdspartnere

Formål

Formålet med kommunikationspolitikken er at:

  • skabe en enkel og effektiv intern kommunikation og information.
  • synliggøre vores position, som førende håndboldklub i området.
Prioritering

Den interne kommunikation/information er klart vigtigst.

Overordnede ansvarlig

Formanden er ansvarlig for politikområdet.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)

Tovholder i det daglige er den af bestyrelsen valgte webmaster. Hvert udvalg vælger en kommunikationsansvarlig.

Kommunikation

Hjemmesiden skal synliggøre vores politik på kommunikationsområdet.