Klubnyheder

Generalforsamling 2019

16. oktober 2019, 09.25

SGI-Håndbold afholder GENERALFORSAMLING

Onsdag den 30 oktober 2019 kl. 18.30 i Guldager Idrætscenter

 Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år.

4. Forelæggelse af budget til orientering.

5. Godkendelse af kontingent for det kommende år.

  • Bestyrelsen overvejer at indføre et ”pointsystem” baseret på frivillig indsats, som beregning af kontingent fra og med sæson 2020/2021. Dette indebærer en forhøjet kontingent ved opstart af sæsonen, samt en refundering af noget af beløbet ved sæsonslut, baseret på ”points” der er optjent når man udfører frivillige opgaver. 

6. Behandling af evt. indkommende forslag.

7. a. Valg af kasserer

  • Gert Laustsen (modtager genvalg)

7. b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

  • Geir Måsøy (modtager ikke genvalg)
  • Karina Rasmussen (modtager ikke genvalg)
  • Lise S. Vinther (modtager ikke genvalg)
  • Dennis Svendsen (ønsker at udtræde fra bestyrelsen)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (Nuværende modtager genvalg).

  • Kim Bo Skøtt, Bodil Schack, samt Anni Jakobsen

10. Eventuelt.

Forslag der under dagsordenens punkt 6 ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Indkommende forslag vil blive bekendtgjort ved opslag i Guldager Idrætscenter mindst 4 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

 Med venlig hilsen SGI-Håndbold's bestyrelse

 

Samme dag og sted afholder SGI - Håndbolds venner generalforsamling kl. 18.00.


Klubnyheder