Klubnyheder

Nyt om Guldager Idræts center

26. november 2021, 14.11

Rent organisatorisk er der foretaget små justeringer, og det der berører jer mest som brugere er, at Anders Vesterbæk er blevet ny leder af Svømmestadion Danmark, og beskæftiger sig derfor ikke længere med faciliteter og aktiviteter i Idrætsparken. 

I Idrætsparken er der ansat nogle Idrætspiloter, som skal være med til at sikre et godt samarbejde med vores nuværende brugere og skabe øget aktivitet på vores anlæg – gerne i partnerskaber. 

Idrætspiloterne vil i løbet af de første par måneder kommer ud på de forskellige anlæg og snakke med brugerne.

Udover opgaven med at skabe aktivitet vil Idrætspiloterne også fungere som opsyn ved større arrangementer, ligesom de i forbindelse med jeres aktiviteter lejlighedsvis kigger forbi de forskellige anlæg. 

Idrætspiloterne vil også have en vagttelefon, som kan kontaktes ved akut opståede udfordringer uden for den normale telefontid.

I denne forbindelse vil Sport & Event Park Esbjergs telefontid blive ændret pr. 29. november 2021.

Telefontid vil herefter være mandag til fredag kl. 09:00-12:30. 

Det vil stadig være muligt at komme i kontakt med kontoret via mail udenfor telefontiden.


Guldager Idrætscenter var traditionen tro start- og målområde til Esbjerg Extreme Challenge og Esbjerg Kids Challenge, som blev afviklet 2. weekend i september, efter at have været aflyst i 2020. Coronasituationen var heldigvis så meget i kontrol at løbet blevet afviklet uden restriktioner og udfordringer, og det var dejligt at se så mange glade og aktive børn og voksne i området. 

En stor tak til de klubber som hjalp med afviklingen.

Det er også dejligt at se, at centret efter nedlukningen fortsat er et omdrejningspunkt for alle aldersgrupper, helt fra de helt små håndbold- og fodboldspillere op til seniorerne der fylder centret hver tirsdag. 

Dette vil vi gerne understøtte og udbygge, og der har derfor været gode snakke med centrets brugere omkring fremtidsplanerne. 

Der har været et stort ønske om flere og bedre parkeringsforhold og denne proces er i fuld gang og forventes afsluttet inden jul.


Derudover arbejdes på et nyt indgangsparti til centret, som både vil gøre ankomsten bedre, men også være med til at holde på varmen i hal 1. I forbindelse med indgangspartiet vil der også blive kigget på indretningen af caféen, som gøres mere åben, ligesom der er et ønske om at skabe adgang til 1. sal direkte fra cafeen, så man kan kigge direkte ind i hal 1.

SGI Fodbold vil gerne skabe endnu mere liv og gøre forholdene endnu bedre for deres mange medlemmer, og der er derfor planer om en udvidelse af tribunen, så den i højere grad kan benyttes som klubhus for fodbolden. 

Et projekt som SGI Fodbold primært selv løfter, men som vi har understøttet med vores viden og knowhow.

Området bagved hallerne er blevet åbnet op efter fjernelsen af de mange træer, og her skal der skabes liv til gavn for brugerne af centret, men det er også planen at tiltrække andre brugere, så f.eks. løb, cykling m.m. kan have udgangspunkt fra centret. 

Helt konkret skal der skabes nogle aktivitetsområder med fitnessredskaber, små fodbold/håndboldbaner, motionssti, klargøringsplads til cykler m.m., ligesom der kommer opholdsfaciliteter.

Klubnyheder