Klubnyheder

Generalforsamling mandag den 25.10

27. oktober 2021, 11.24

Dagsorden:


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år.

4. Forelæggelse af budget til orientering.

5. Godkendelse af kontingent for det kommende år.   (Uændret)

6. Behandling af evt. indkommende forslag.                 (Ingen forslag)

7. Valg af kasserer

• Stefan Dracea (modtager genvalg)

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

• Marianne Urhøj Hansen (modtager genvalg)

• Karin Hodde Karlsen     (modtager ikke genvalg)

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

• Jannie Tofte      (modtager ikke genvalg)

• Pernille Møller (modtager ikke genvalg)

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt.

.

Forslag der under dagsordenens punkt 6 ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Indkommende forslag vil blive bekendtgjort ved opslag i Guldager Idrætscenter mindst 4 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.  

.

.

SGI-Håndbold Esbjerg´s Venner

Generalforsamling mandag den 25. oktober 2021 kl. 18.30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
  4. Behandling af evt. indkomne forslag                           ingen forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Anne Witt (kasserer)          villig til genvalg

Lene Knudsen                    villig til genvalg

Lilja Snorradotti                 villig til genvalg

 

 samt 2 suppleanter

            Jan Havsager                              villig til genvalg

            vacant

 

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

  1. Eventuelt.


Klubnyheder